Våra tjänster

Konsult Konsult

Våra konsulter har tillsammans nästan 100 års erfarenhet av att hjälpa företag hitta rätt säkerhetslösningar som täcker lagkraven till rätt pris. Läs mer om hur våra konsulter arbetar!

GO

Första hjälpen Första hjälpen

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp I Sverige. Vi genomför utbildningar enligt rekomendationer från HRL-rådet. Vi lär dig hur du kan rädda livet på en familjemedlem, kollega eller medmänniska!

GO

Utbildning Utbildning

Vi har ett brett spann av utbildningar. Vi certifierar din personal I allt från heta arbeten till brandskyddskontrollant. Vi kan även se till att din personal har rätt beredskap när en olycka väl är framme. Att ha rätt beredskap när olyckan är framme kan vara livsavgörande!

GO

SBA SBA

Genom vår SBA app får du alla verktyg du behöver för att kontrollera och se till att ditt brandskydd är uppdaterat och I enlighet med gällande lagkrav. Klicka så berättar vi mer.

GO

Installation & Service Installation & Service

Våra skickliga tekniker installerar och servar utrustning som är avgörande för en säker och laglig arbetsplats.

GO

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder

Vi hjälper dig att följa boverkets regelverk BFS 2011:13 (ändrad 2013:9), HIN 3. Läs mer om vad vi gör här. Mer om boverkets regler hittar du på www.boverket.se.

GO

Mer än bara brandskydd

green bubble

Icon of a green bubble

System för kontroll


Lägg in text här


Icon of a worker

red bubble Icon of a red bubble

Produkter om det inte funkar


Lägg in text här